OB电竞·(中国)电子竞技
关于结核患者智能电子药盒的比选结果公告

发布时间:

2023/12/22

浏览次数:

2884

 

经我中心组织专家对参选公司报送的比选文件进行评审,北京思诺动力科技有限公司被评为本项目的中选供应商。


特此公告! 

 

                             OB电竞·(中国)电子竞技

                                 20231222

联系电话

028-85580303

周一至周五 9:00-17:00